Distansundervisning på Stadsskogsskolan från och med fredag den 22 januari

Stadsskogsskolan i Lindesberg går över till distansundervisning från och med fredag den 22 januari. Orsaken är att antalet sjukanmälda lärare ökat kraftigt den senaste veckan vilket gör det svårt att hålla hög kvalitet i undervisningen och en trygg miljö för personal och elever.

Frånvarosituationen bland personalen på Stadsskogsskolan har förvärrats betydligt den senaste veckan. Just nu är ett tiotal pedagoger och ytterligare några assistenter hemma med covid-liknande symtom. Barn- och utbildningsförvaltningen gör därför bedömningen att det inte går att upprätthålla en tillräckligt hög nivå på undervisningen.

-Det stämmer. Skolledningen har den senaste tiden vidtagit en rad åtgärder för att säkra undervisningen, men i den här situationen räcker inte dessa till, säger t.f. förvaltningschef Michael Tybell.

Dagens beslut om distansundervisning gäller från imorgon, fredag den 22 januari fram till den 5 februari. Fredagen och den första veckan sker undervisningen helt på distans, den sista veckan är planen att blanda distansundervisningen med vanlig undervisning i skolan.

Elever och vårdnadshavare på Stadsskogsskolan får mer information direkt från skolan.

Tidigare i veckan tog Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslut om delvis distansundervisning för kommunens samtliga högstadieskolor. Storåskolan och Fröviskolan påverkas inte av dagens beslut och går som planerat över till delvis distansundervisning från måndag den 25 januari.

Senast uppdaterad