Vägsamfällighet i Lindesbergs kommun

Vi inför en ny e-tjänst där din vägsamfällighet ansöker om vägbidrag.

Vi ger varje år bidrag till vägsamfälligheter i Lindesbergs kommun, i syfte att främja en fungerande landsbygd. För att säkerställa att bidragen når rätt mottagare har vi nu gjort en e-tjänst där din vägsamfällighet ansöker om vägbidraget.

Har din vägsamfällighet tidigare fått vägbidrag från kommunen ska ni använda e-tjänsten från och med 2021.

Även det så kallade iståndsättningsbidraget som vi erbjuder ansöks från och med 2021 via e-tjänst, ansökan görs senast den 30 september.

Läs mer om vägbidrag och iståndsättningsbidrag

Senast uppdaterad