Närundervisning i kommunens högstadieskolor från måndag 8 mars

Från måndag den 8 mars återgår samtliga högstadieskolor till undervisning på plats i skolan

Under vårterminen har kommunens högstadieskolor delvis haft fjärr- och distansundervisning beroende på den pågående Corona-pandemin. Nu återgår samtliga skolor till närundervisning på plats i skolan.

Återgången till närundervisning följer de rekommendationer som kommer från smittskyddsläkaren i Region Örebro län.

- Ja, glädjande nog är läget nu så stabilt att vi kan välkomna alla elever tillbaka till skolan, säger verksamhetschefen för grundskolan, Michael Tybell.

Kommunen följer kontinuerligt läget och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och är beredd att åter ställa om till fjärr- och distansundervsining vid behov.

Senast uppdaterad