Viss distansundervisning på Stadsskogsskolan igen

Stadsskogsskolan i Lindesberg går över till att genomföra undervisningen delvis på distans från och med tisdag 16 mars. Orsaken är att många lärare är hemma och är sjuka eller har symtom.

Stadsskogsskolan går över till att delvis undervisa eleverna på distans igen under perioden 16 mars till och med 26 mars.

- Stadsskogsskolan har sedan starten av vårterminen jobbat
aktivt för att skapa avstånd utifrån de nationella riktlinjerna. Gruppsammanslagning, hemklassrum, förändrade scheman är några av de åtgärder som jobbats med. Nu ser vi att de åtgärder som vidtagits inte gett tillräckligt resultat, säger Thomas Lindberg som är förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Upplägget är att en klass kommer att vara på plats i skolan varje dag och två klasser kommer att studera hemifrån. Lektionerna kommer att genomföras via den digitala plattformen Teams.

Beslutet att Stadsskogsskolan får genomföra undervisning delvis på distans är fattat i Barn- och utbildningsnämnden.

Senast uppdaterad