Ny gång- och cykelbana längs Siggebohyttevägen

Kartbild över Brodalen. En röd markering på Siggebohyttevägen visar gång- och cykelbanans sträckning.

Gång- och cykelbanans sträckning (rödmarkerad)

En gång- och cykelbana ska byggas längs Siggebohyttevägen så att du säkrare ska kunna ta dig till och från den nya skolan.

Under vecka 17-30 ska Svevia på uppdrag av Samhällsbyggnad Bergslagen utföra vägarbeten på Siggebohyttevägen. Detta påverkar trafiken i form av begränsad framkomlighet. Gång- och cykeltrafikanter kan ta sig fram medans biltrafiken leds om vissa tider. Behörig trafik kommer fortfarande att kunna ta sig fram.

Senast uppdaterad