Dialog om hållbar utveckling för framtiden

Gammal stenbro över å i Fellingsbro.

Lindesbergs kommun vill vara en hållbar kommun som är attraktiv för dig som invånare oavsett var du valt att bo. Nu vill vi veta hur du upplever din närmiljö. Vad kan vi tillsammans göra för att skapa hållbara platser och miljöer?

Det fantastiska med Lindesbergs kommun är bland annat att vi har så många olika miljöer och platser att erbjuda. Hur kan vi bli ännu bättre? Hur kan vi ta tillvara på det unika, vackra och intressanta som finns i vår kommun och tillsammans arbeta för Lindesbergs kommuns ambition om att bli ett showroom för hållbar utveckling?

Målsättningen är att skapa mål som vi tillsammans kan åstadkomma med våra gemensamma krafter i kommun och region. Vi vill starta en hållbarhetsresa som ska bidra till att göra oss till en nationell arena för hållbarhet. Hit ska man komma för att inspireras och utvecklas tillsammans med våra lokala företag, organisationer, föreningar och invånare, utifrån de tre aspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Nu bjuder vi in till digitala dialogmöten med kommunens fyra servicepunkter Ramsberg, Fellingsbro, Vedevåg och Ullersäter för att diskutera frågorna tillsammans.

Ramsberg 6 maj kl. 17.00-18.00

Vedevåg 11 maj kl.17.00-18.00

Ullesäter 18 maj kl.17.00-18.00

Fellingsbro 25 maj kl.17.00-18.00

De fyra servicepunkterna har sedan tidigare visat intresse och initiativ att vara delaktiga i kommunens service genom att åta sig att vara en samlingspunkt och informationspunkt för kommunen och dess invånare. De är därmed en naturlig kontaktyta för dialog och information.

Välkommen med din anmälan om deltagande till martina.bjorck@lindesberg.se

Senast uppdaterad