Lämna synpunkter på detaljplan för bryggor i Bottenån

Mellan den 7 juni och 6 juli har du möjlighet att vara med och tycka till om en detaljplan som ska skapa plats för nya bryggor i Bottenån.

Området ligger centralt i tätorten, nära Bottenåns mynning ut i Lindesjön. Syftet med detaljplanen, Tredingen 1:1 med flera, är att stärka båtlivet och öka aktiviteten på Lindesjön. Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen.

Granskningshandlingar och information om hur du lämnar synpunkter

Senast uppdaterad