Kristinaskolan får nytt liv

Kristinaskolan i Lindesberg.

Lindesbergs kommun har tagit fram en ny detaljplan för området där Kristinaskolan ligger. Den nya detaljplanen börjar gälla idag och gör det möjligt att bygga om skolan till bostäder och skapar även plats för nya byggnader inom området.

– Det här är ytterligare ett steg i utvecklingen av centrum. Kristinaskolan är en central del av Lindesbergs stadsbild och det är det första du möts av när du kommer in i stan från söder, säger Simon Ljunggren, samhällsplanerare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder i Kristinaskolans befintliga byggnader. Dessutom kan skolområdet utvecklas med nya byggnader som ska passa in i Lindesbergs kulturmiljö.

– Genom den nya detaljplanen blir det fler bostäder i Lindesberg, men vi kan också behålla minnet och upplevelsen av Kristinaskolan. Det blir ett lyft för centrala Lindesberg, säger Arnold Bengtsson (S), ordförande i kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad