Nu är det förbjudet att kasta ankare i Lilla Lindessjön

Mörkblå bild med ett grön ankare.

Länsstyrelsen har beslutat om ankringsförbud i Lilla Lindessjön. Slangar på grund botten riskerar att skadas.

Nu har Länsstyrelsen beslutat att det är förbjudet att kasta ankare i Lilla Lindessjön. Anledningen är att det ligger slangar från värmepumpar på relativt grund botten och de riskerar att skadas om du kastar i ditt ankare. Ankringsförbudet gäller inte vid iläggningsplatser och bryggor.

Förbudet gäller från den 16 juli.

Senast uppdaterad