Hör du Hesa Fredik? Idag testas signalen VMA

Hustak med tutan Hesa Fredrik - Viktigt Meddelande till Allmänheten - VMA.

Foto: Mostphotos.com

Idag testas signalen VMA – viktigt meddelande till allmänheten. Det är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Idag 6 september 15.00 testas signalen VMA – viktigt meddelande till allmännheten även kallad Hesa Fredrik. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Efter ytterligare 3 minuter, klockan 15.05, avslutas testet med signalen ”Faran över”.

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Utomhusvarningssystemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig. Utomhussignalerna testas var tredje månad. Nästa gång larmet testas är måndagen den 6 december klockan 15.

Vad ska jag göra om jag hör signalen?

Om du hör signalen andra dagar än när den testas ska du göra det här:

  • Gå in.
  • Stäng fönster, dörrar och ventilation.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

Du kan också följa Krisinformation.se eller SVT för mer information. Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Senast uppdaterad