Har du en vägsamfällighet? Då kan du söka vägbidrag

Grusväg på landsbygden på hösten.

Lindesbergs kommun har från år 2021 övergått till att skapa en e-tjänst för att ansöka om det kommunala vägbidraget, både för att minska på administration men också för att säkerställa att pengarna kommer till rätt mottagare. Nu förlänger vi sista ansökningsdatum till 30 november 2021.

Vi ger varje år bidrag till vägsamfälligheter i Lindesbergs kommun, i syfte att främja en fungerande landsbygd. För att säkerställa att bidragen når rätt mottagare har vi nu gjort en e-tjänst där din vägsamfällighet ansöker om vägbidraget.

Vi har förståelse för att rutiner kan ta tid att ändra och vi vill av den anledningen förlänga ansökningstiden för vägbidrag år 2021 från 30 september till sista november.

Sök vägbidrag i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad