Nu rivs Gröna bron

Gröna bron över Bottenån i Lindesberg.

Vecka 40 börjar arbetet med att riva den så kallade Gröna bron. Själva brorivningen planeras genomföras vecka 44 – 45. Samtidigt förbättras också lösningen för spillvattenledningen som går tvärs över ån.

Gröna bron ska rivas för att den inte längre uppfyller de krav som ställs för att garantera konstruktionens hållbarhet och säkerhet. Den västra Loppholmsbron står kvar för tillfället och kan användas precis som vanligt. Arbetet med att ersätta den bron är planerad någon gång under hösten 2022.

Det planeras gå åt 1 – 2 arbetsdagar under vecka 44 för att riva själva bron. Under de dagarna kommer det vara begränsad framkomlighet längs gång- och cykelvägen vid Tivoliplan och längs strandpromenaden i höjd med Gröna bron.

Den gamla spillvattenledningen som nu ersätts med en ny har ibland orsakat problem för båttrafiken i ån på grund av att vissa båtar skrapat i den. Därför läggs den nya spillvattenledningen längs med botten för att lösa den problematiken.

Samtidigt kommer det även sättas upp så kallade miljögardiner som ska förhindra att bottensediment sprids ut i Lindesjön under arbetet.

Bottenån, en bit norr om Gröna bron och fram till utloppet till Lindesjön, är därför stängd för båttrafik v. 41 – 45 då arbetet beräknas vara slutfört.

Senast uppdaterad