Lindesberg bland Sveriges tio bästa skolkommuner

Lindesbergs kommun utses för tredje året i rad till Örebro läns bästa skolkommun. I hela landet klättrar Lindesberg till plats 8. Samtliga verksamhetsområden är med och bidrar till den fina placeringen.

Lärarförbundets ranking utser årligen Sveriges bästa skolkommuner för att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Rankingen tar hänsyn till tio olika kriterier i sin bedömning och i sju av dessa klättrar Lindesberg jämfört med 2020.

- Det här visar att vi är på rätt väg i Lindesberg och är ett fint kvitto på det goda arbete våra medarbetare gör varje dag. Att våra tre stora verksamhetsområden förskola, grundskola och gymnasieskola alla tre bidrar till vår klättring på rankingen känns väldigt bra, säger Thomas Lindberg, skolchef i Lindesberg.

Även från politiskt håll tas nyheten emot med glädje.

- Sträck på er alla medarbetare, det här är er förtjänst. Ni gör ett fantastiskt arbete varje dag för att säkerställa att våra barn och unga får bästa möjliga omsorg och utbildning, säger Magnus Storm (C), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

I gymnasieskolan förbättras kriteriet Fullföljd gymnasieutbildning, och Lindesberg går från plats 81 till plats 17.

- Detta är mycket glädjande. Vi har precis lämnat den svåraste delen av pandemin bakom oss. Det gör mig väldigt stolt att se att våra elever och medarbetare levererar som bäst när det behövs som mest, berömmer gymnasiechef Staffan Hörnberg.

Förskolan har de senaste åren legat stabilt högt vad gäller Andel barn i förskola. I år klättrar Lindesberg ytterligare några steg, från plats 19 till plats 13.

- Vi vet att de första åren är mycket viktiga för barns utveckling. Det här resultatet visar att de kommunala och fristående förskolorna i Lindesberg fortsätter att vara med och bygga en god grund för våra barns fortsatta lärande, säger Kristina Öhrn, verksamhetschef för förskolan.

Den största förbättringen i platser räknat görs vad gäller Meritvärde årskurs 9, där Lindesberg klättrar från plats 246 till plats 167.

- Jag är glad, men inte förvånad. Vi har under det senaste året fortsatt driva vår långsiktiga plan för kvalitetsutveckling inom grundskolan. Det tror jag är med och bidrar till det här resultatet, säger verksamhetschefen för grundskolan Michael Tybell.

Lärarförbundets ranking finns att hitta på https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2021/lindesberg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad