Ny spillvattenledning längs norra Lövstavägen mot Svarvarbacken

Kartbild över Lindesberg.

Vi kommer under vecka 50 påbörja ett projekt med att lägga ny spillvattenledning längs norra Lövstavägen.

Ledningen ska läggas från pumpstationen vid omvägen under ån och järnvägen vid nordvästa delen av Lövstavägen, parallellt med norra delen av Lövstavägen vidare mot Svarvarbacken. Schaktarbetet beräknas vara klart under tidig vår 2022.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad