Var med och forma framtidens Lindesberg

Fram till den 17 januari kommer en enkät finnas tillgänglig. I den kan du besvara frågor om vad du tycker behövs samt vad du uppskattar i Lindesberg.

Kommunen utformar just nu en fördjupad översiktsplan över Lindesbergs tätort. Det innebär att samhällsplanerarna utreder hur Lindesberg ska utvecklas de närmsta trettio åren. Målet är att Lindesbergs ska vara en attraktiv stad som alla trivs i. Därför behöver vi din åsikt.

Hur kan Lindesberg bli en ännu mer attraktiv tätort? Vilken är din favoritplats? Vilka områden skulle du vilja utvecklas? Vilka områden skulle du vilja bevara?
Det är exempel på frågor vi skulle vilja ha svar på.

Enkäten ligger ute till den 17 januari 2022 och tar 5-10 minuter att besvara. Svaren på enkäten kommer användas som underlag för Lindesbergs framtida utveckling.

Om du behöver hjälp med att fylla i enkäten eller har andra frågor så kan du besöka kommunens samhällsplanerare på Kungsgatan 35 mellan klockan 13 och 15 torsdag den 13 januari.

Mer information och länk till enkäten

Senast uppdaterad