Anmäl dig till ABC 3-12 år föräldraträffar

Tecknad bild på barn som byggt en koja och en mamma som säger: Åh vilken fin koja.

Lindesbergs kommun och Region Örebro län bjuder in till familjestödsträffar för alla föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationerna mellan föräldrar och barn samt att främja barns positiva utveckling.

ABC står för Alla barn i centrum och är ett program som tagits fram för att hjälpa till att stärka relationen mellan barn och förälder. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

Nu anordnas ABC 3-12 år föräldraträffar fem tisdagar under hösten. Träffarna är på Vårdcentralen i Storå med start 13 september.

Läs om ABC 3-12 år föräldraträffar och anmäl dig

Senast uppdaterad