Välkommen till invigning av torg och resecentrum i Guldsmedshyttan

Torget i Guldsmedshyttan.

Onsdag 24 augusti kl. 11.00 invigs torg och resecentrum i Guldsmedshyttan.

Arbetet med nytt torg och resecentrum har gjorts för att öka tillgängligheten och göra området säkrare för resor till och från Guldsmedshyttan. Lindesbergs kommuns tekniska förbund, Samhällsbyggnad Bergslagen, har utfört arbetet med att färdigställa området.

- Det händer mycket i Lindesbergs kommun. I samarbete med Region Örebro län har Guldsmedshyttan fått ett nytt torg och resecentrum. Det har blivit en säkrare och bättre plats för resenärer och besökare till lokala företag, restauranger och butiker. Det känns fantastiskt, säger Bengt Storbacka, kommunstyrelsens ordförande.

Torget är tänkt som en trevlig mötesplats med möjlighet till torghandel. På torget finns den första informationsskylten för Kulturvägen Stripa till Stjärnfors. Lindesbergs kommuns andra fjärrvärmeuppvärmda bänk finns även på torget. Den är ett bidrag från Linde Energi och återvunnen spillvärme från närliggande industri värmer fint under kalla dagar.

- Torget med dess olika funktioner och torgets läge gör Guldsmedshyttan ännu mer attraktiv som bostadsort. Det är också ett led i att långsiktigt stärka kollektivtrafiken i kommun och region, vilket gynnar klimat, arbetspendling och besöksnäring, säger Bengt Storbacka.

Senast uppdaterad