Välkommen på familjedag i Råsvalslund

Rastplatsen i Råsvalslund. Bord och informationstavla.

Lördag 10 september kl. 13-15 bjuder vi in till familjedag i Råsvalslund. Det blir lekar och tipspromenad.

- Ta med familjen på familjedag och prova på ”vikingapyssel”, lekar, runskrift och överraskningar. Det kommer finnas en tipspromenad med hjälp av den digitala guiden Råsvalslund— en vikingatida boplats och en nutida betesmark, berättar Helen Sannerstedt, museiintendent.

I utkanten av Guldsmedshyttan finns ett stort område med fornlämningar efter både boplatser och gravfält. Platsen heter Råsvalslund, här fanns en permanent bosättning redan på 800-talet, under vikingatid. Idag är området betat och floran visar spår av en lång tid av hävd.

Ta gärna med en fikakorg!

Hitta till Råsvalslund

Råsvalslund ligger i närheten av väg 50, en och en halv mil norr om Lindesberg, i Guldsmedshyttan. Sväng av vid skylten mot Råsvalslund, på en grusväg som heter Råsvalsvägen. Det finns parkeringsplatser vid ishallen, därefter promenad till fornlämningsområdet. Ett par hundra meter ned på vägen finns en besöksparkering med några få parkeringsplatser. Därifrån är det en kort promenad till området. Det finns inga preparerade gångvägar och i hagen får man gå i terrängen.

Senast uppdaterad