Näringslivsfrukost - djupdykning i företagsklimatet 29/9

Företagsklimatet i Lindesberg, vad säger undersökningarna? Enkätfabriken, som bland annat utför Nöjd-Kund-Index-mätningarna (NKI) i Örebro läns kommuner gör en analys av deras och Svenskt Näringslivs undersökningar om företagsklimat och service i Lindesberg.

Näringslivsfrukosten hålls på Stadshotellet i Lindesberg den 29 september klockan 7.30. Möjlighet att delta digitalt finns.

Anmäl dig och läs mer här

Senast uppdaterad