Anslagstavla, officiell

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits på respektive nämndsida.

Alla nämnder på sidan Möten och protokoll

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kungörelser

Detaljplaner

Det finns inga anslag för detaljplaner att visa.

Flyttade och skrotade fordon

Det finns inga anslag för flyttade och skrotade fordon att visa.

Kommunfullmäktige

Sammanträdestider och aktuell kallelse för Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige den 11 september år 2023 är inställt Pdf, 166.3 kB.

Protokoll

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje protokoll innehåller överklagas.

Överklaga ett beslut

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad