Socialnämnden 2023-04-20, justerat

Socialnämndens protokoll paragraf 32 sekretess, socialnämndens protokoll paragraf 33-41

Justeringsdatum: 2023-04-27

Anslagsdatum: 2023-04-28

Anslaget är publicerat till och med: 2023-05-19

Senast uppdaterad