Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • Utskottet för stöd och strategi, 19 januari 2021

  Utskottet för stöd och strategi, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 25 januari 2021PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 26 januari 2021   till och med 17 januari 2021.
 • Socialnämnden 14 januari 2021 § 1-12

  Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 21 januari 2021 § 1-12PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 21 januari 2021 till och med 12 februari 2021 .
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 21 januari 2021

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 21 januari 2021 § 3PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  21 januari till och med 12 februari 2021 .
 • Tillväxtnämnden 13 januari 2021

  Tillväxtnämnden, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 21 januari 2021PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 21 januari 2021 till och med 12 februari 2021 .
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 18 januari 2021

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 21 januari 2021 § 1-2PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  21 januari till och med 12 februari 2021 .
 • Barn- och utbildningsnämnden 12 januari  2021 §1-14

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa sekreterare

  Protokoll som justerats 18 januariPDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 18 januari 2021 till och med 9 februari 2021 .
 • Socialnämndens arbetsutskott 07 januari §§ 246-262

  Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll 07 januari 2021 § 246-262Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 januari  till och med 2 februari 2021.
 • Socialnämndens arbetsutskott 7 januari §§ 241-245

  Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll 7 januari 2021 § 241-245Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 7 januari  till och med 29 januari 2021.
 • Kommunstyrelsen 27 oktober 2020

  Kommunstyrelsen, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 6 november 2020PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 6 november 2020 till och med 28 november 2020 .
 • Barn- och utbildningsnämnden 14 september 2020 §§78-80 (sekretess)

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa sekreterare

  Protokoll som justerats 14 september  Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 september 2020 till och med 6 oktober 2020 .
 • Underättelse om förslag till detaljplanDetaljplan för Hästen12 m.fl. (Kristinaskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen , Simon Ljunggren, planarkitekt

  Underrättelse om förslag till detaljplanDetaljplan för Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun.Granskning av planen pågår mellan 9 juli – 4 september 2020.
  Handlingarna finns att tillgå på biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A, samt på Stadsbyggnadskontoret, Kungsgatan 41 i Lindesberg. De kommer även att finnas på www.lindesberg.se/pagaendeplanarbetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt senast 4 september 2020 . Synpunkterna skickas antingen med e-post eller fysiskt till nedanstående adresser: Synpunkter ska innehålla namn och adress. Ange också ”Diarienummer: S-2017-477”.Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av: Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 juli till och med 4 september 2020 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad