Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • Linde Stadshus AB, 1 april 2021

  Linde Stadshus AB, Erika Johansson sekreterare

  Protokoll som justerats 16 april § 10-15PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 16 april 2021 till och med 8 maj 2021.
 • Socialnämndens arbetsutskott 15 april § 98-100

  Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll 15 april 2021 § 98-100Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 15 april  till och med 7 maj 2021.
 • Socialnämnden 15 april 2021 § 70-72 (sekretess)

  Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 15 april 2021 § 70-72Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 15 april 2021 till och med 7 maj 2021 .
 • Socialnämndens arbetsutskott 12 april § 97

  Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll 12 mars 2021 § 97Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 april  till och med 4 maj 2021.
 • Kommunstyrelsen 30 mars 2021

  Kommunstyrelsen, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 8 april 2021PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 april 2021 till och med  3 maj 2021 .
 • Socialnämndens arbetsutskott 1 april § 78-96

  Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll 1 april 2021 § 78-96Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 1 april  till och med 23 paril 2021.
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 25 mars 2021

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 29 mars 2021 § 11-12PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 30 mars till och med 21 april 2021 .
 • Socialnämnden 18 mars 2021 § 37-45, 47-49

  Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 26 mars 2021 § 37-45, 47-49PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 26 mars 2021 till och med 17 april 2021 .
 • Socialnämnden 26 mars 2021 § 50-51 (sekretess)

  Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 26 mars 2021 § 50-51Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 26 mars 2021 till och med 17 april 2021 .
 • Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - 18 mars 2021

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Annika Lundin sekreterare

  Protokoll som justerats 23 mars 2021 §§ 47-64PDFProtokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Vid eventuella frågor eller för att ta del av protokoll, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen per e-post eller ring växelns telefonnummer 0581-810 00.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 mars 2021 till och med 18 april 2021 .
 • Kungörelse om Samråd, Detaljplan för del av Dalkarlshyttan 1:1 med flera (Norra Dalkarlshyttan) i Lindesberg

  Samhällsbyggnadsförvaltningen , Björn Nettelbladt, planarkitekt

  Kungörelse om Samråd för detaljplan för del av Dalkarlshyttan 1:1 med flera (Norra Dalkarlshyttan) i Lindesberg 22 mars till 18 april 2021PDFDetaljplan för del av Dalkarlshyttan 1:1 m.fl. (Norra Dalkarlshyttan) kommer att ställas ut inför samråd och finnas tillgänglig på: Planområdet är beläget i Dalkarlshyttan, norr om golfbanan, strax söder om Lindesbergs tätort.Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder, idrottslokaler och rekreation.Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun.
  Samrådet syftar till att samla in fler uppgifter och synpunkter på planen.
  Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen och sändes till info@sb-bergslagen.se eller Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2019-427”.Synpunkter lämnas senast 18 april 2021.
  Upplysningar om planen lämnas av Björn Nettelbladt, planarkitekt, 0581-810 00, bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se .Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 22 mars till och med 18 april 2021 .
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 17 februari 2021

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 17 januari 2021 § 10PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  18 januari till och med 12 mars 2021 .
 • Kommunstyrelsen 27 oktober 2020

  Kommunstyrelsen, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 6 november 2020PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 6 november 2020 till och med 28 november 2020 .
 • Barn- och utbildningsnämnden 14 september 2020 §§78-80 (sekretess)

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa sekreterare

  Protokoll som justerats 14 september  Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 september 2020 till och med 6 oktober 2020 .
 • Underättelse om förslag till detaljplanDetaljplan för Hästen12 m.fl. (Kristinaskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen , Simon Ljunggren, planarkitekt

  Underrättelse om förslag till detaljplanDetaljplan för Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun.Granskning av planen pågår mellan 9 juli – 4 september 2020.
  Handlingarna finns att tillgå på biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A, samt på Stadsbyggnadskontoret, Kungsgatan 41 i Lindesberg. De kommer även att finnas på www.lindesberg.se/pagaendeplanarbetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt senast 4 september 2020 . Synpunkterna skickas antingen med e-post eller fysiskt till nedanstående adresser: Synpunkter ska innehålla namn och adress. Ange också ”Diarienummer: S-2017-477”.Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av: Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 juli till och med 4 september 2020 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad