Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • Socialnämnden 12 maj 2022 § 55-66

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 20 maj till och med 13 juni 2022 . Paragraf i protokollet som inte publiceras innehåller sekretess.
 • Utskottet för stöd och strategi, 11 maj 2022

  Utskottet för stöd och strategi, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 11 maj 2022 Pdf, 243.2 kB.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 maj 2022   till och med 2 juni 2022.
 • Tillväxtnämnden 10 maj 2022 § 32-41

  Tillväxtnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 10 maj 2022 Pdf, 266.1 kB.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 maj 2022 till och med 1 juni 2022 .
 • Barn- och utbildningsnämnden, 9 maj 2022, §48-56

  Barn- och utbildningsnämnden, sekreterare Rouzbeh Isa

  Protokoll som justerats 13 januari Pdf, 421.2 kB.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 maj 2022 till och med 1 juni 2022 .
 • Underrättelse granskningsutlåtandet till detaljplan för Stadsskogen 2:11 (Stadsskogsskolan)

  Detaljplan för Stadsskogen 2:11 (Stadsskogsskolan).

  Granskningsutlåtandet till ärendenummer S-2018-1080 Detaljplan Stadsskogen 2:11 (Stadsskogsskolan) finns på Lindesbergs kommuns webbplats: https://www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten Länk till annan webbplats.
  Upplysningar erhålles av
  Malena Eriksson Högvall, planarkitekt
  Tfn. 0581-830 68
  malena.eriksson-hogvall@sb-bergslagen.se
 • Underrättelse inför beslut om antagande av detaljplan för del av Mariedal 1:1 i Frövi

  Samhällsbyggnadsnämnden, Per Lilja, Planarkitekt

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill med detta brev informera om att detaljplanen för del av Mariedal 1:1 (Ny kontorsbyggnad) i Frövi överlämnats till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för antagandeprövningAntagandehandlingen samt granskningsutlåtande finns att läsa på: www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Per Lilja, planarkitekt
  Tfn. 0581 – 810 81
  per.lilja@sb-bergslagen.se
 • Kommunstyrelsen 26 april 2022

  Kommunstyrelsen, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 3 maj 2022 Pdf, 335.1 kB.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 3 maj 2022 till och med 25 maj 2022 .
 • Kommunfullmäktige, 25 april 2022

  Kommunfullmäktige, Ebba Jansson, sekretere

  Protokoll som justerats 2 maj 2022 Pdf, 363.1 kB.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 3 maj 2022 till och med 25 maj 2022
 • Kommunfullmäktiges valberedning, 25 april 2022

  Kommunfullmäktiges valberedning, Ebba Jansson, sekretere

  Protokoll som justerats 2 maj 2022 Pdf, 215.3 kB. Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 3 maj 2022 till och med 25 maj 2022
 • Bergslagens överförmyndarnämnd - 20 april 2022

  Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

  Protokoll som justerats 28 april 2021 §§ 13-18 och S §§ 12-20 Länk till annan webbplats.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 29 april 2022 till och med 25 maj 2022 .
 • Socialnämnden 13 april 2022 § 42-54

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 21 april till och med 13 maj 2022 .
 • Socialnämnden 17 mars 2022 § 27-41

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Paragraf 27-31 samt 37, justerades omedelbart 2022-03-17Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 24 mars till och med 8 april 2022 .
 • Barn- och utbildningsnämnden, 7 mars 2022, §29-36

  Barn- och utbildningsnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll som justerats 14 mars 2022Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 mars 2022 till och med 5 april 2022 .
 • Socialnämndens arbetsutskott 11 mars 2022 § 63

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 mars 2022 till och med 2 april 2022.
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7 mars 2022 § 3

  Barn- och utbildningsnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Beslutsparagraf enligt sekretess OSL 23 kap 2 §Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 7 mars 2022 till och med 29 mars 2022 .
 • Socialnämndens arbetsutskott 3 mars 2022 § 47-62

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 4 mars 2022 till och med 25 mars 2022.
 • Barn- och utbildningsnämnden, 14 februari 2022, §20-28

  Barn- och utbildningsnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll som justerats 17 februariBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 21 februari 2022 till och med 15 mars 2022 .
 • Socialnämnden 10 februari 2022 § 14-26

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Paragraf 14, justerades omedelbart 2022-02-10.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 februari till och med 11 mars 2022 .
 • Socialnämnden 13 januari 2022 § 1-13

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 20 januari 2022 till och med 11 februari 2022 .
 • Socialnämndens arbetsutskott 13 januari 2022 § 31-34

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 13 januari 2022 till och med 4 februari 2022.
 • Socialnämndens arbetsutskott 5 januari 2022 § 1-30

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 januari 2022 till och med 3 februari 2022.
 • Socialnämnden 16 december 2021 § 182-199

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 december 2021 till och med 8 januari 2022 . Paragrafer 182-185 omfattas av sekretess och justerades omedelbart.
 • Socialnämnden 18 november 2021 § 162-181

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 18 november 2021 till och med 17 december 2021 . Paragrafer 162-167 justerades omedelbart och innehåller sekretess.
 • Socialnämnden 28 oktober 2021 § 159-161

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 2 november 2021 till och med 23 november 2021 .
 • Socialnämndens arbetsutskott 28 oktober, § 238-281

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 2 november till och med 23 november 2021.
 • Kungörelse, detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. Lindesbergs kommun fick laga kraft den 21 oktober 2021

  Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kjell Jansson, planarkitekt.

  Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun beslutade den 28 september 2020 att anta rubricerad detaljplan.Dessförinnan godkändes planen i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen den 9 september 2020.Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen överklagades till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen där beslut på dom fattades den 10 maj 2021. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 21 oktober 2021 att inte ge prövningstillstånd, Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.Detaljplanen fick laga kraft den 21 oktober 2021. Upplysningar erhålles av:Kjell Jansson, planarkitekt,
  Tfn. 0581–810 00
  kjell.jansson@sb-bergslagen.se
 • Socialnämnden 14 oktober 2021 § 137-141 (omedelbar justering),142-158

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokollsparagrafer med omedelbar justering 14 oktober innehåller sekretessBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 oktober 2021 till och med 9 november 2021 .
 • Socialnämndens arbetsutskott 30 september, § 220-237

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll 30 september, § 220-237, publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 4 oktober till och med 26 oktober 2021.
 • Socialnämnden 16 sept 2021 § 127-131,135-138

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokollsparagrafer med omedelbar justering 16 september innehåller sekretessBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 29 september 2021 till och med 21oktober 2021 .
 • Socialnämnden 16 sept 2021 § 132-134

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokollsparagrafer med omedelbar justering 16 septemberBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 september 2021 till och med 8 oktober 2021 .
 • Socialnämndens arbetsutskott 2 september, § 204-219

  Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll 2 september, § 204-2019, publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 3 septmeber till och med 24 september 2021.
 • Socialnämnden 19 augusti 2021 § 111-124

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll som justerats 25 juni 2021 § 111-119, 125-126Protokollsparagrafer med omedelbar justering 19 augusti § 120-124Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 augusti 2021 till och med 16 september 2021 .
 • Socialnämndens arbetsutskott 1 juli § 163-193

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll 1juli, 2021 Paragraf 163-193Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 2 juli  till och med 26 juli 2021.
 • Socialnämndens arbetsutskott 24 juni § 159-162

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll 24 juni, 2021 Paragraf 159-162Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 24 juni  till och med 19 juli 2021.
 • Socialnämndens arbetsutskott 9 juni § 155-158

  Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

  Protokoll 9 juni 2021 § 155-158Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 juni  till och med 2 juli 2021.
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 17 februari 2021

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 17 januari 2021 § 10 Pdf, 151.3 kB.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  18 januari till och med 12 mars 2021 .
 • Barn- och utbildningsnämnden 14 september 2020 §§78-80 (sekretess)

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa sekreterare

  Protokoll som justerats 14 september  Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 september 2020 till och med 6 oktober 2020 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad