Anslagstavla - Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Välkommen till Samhällsbyggnadsförbundets digitala anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa vilka sammanträdes­protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos förbundet.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad ansvarar Samhällsbyggnadsförbundet för?

Anslagstavla för Samhällsbyggnadsnämnden hittar du här

Överklaga beslut

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad