Anslag, 17 december

Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora

Direktionens protokoll 20201211 §110-121PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 december 2020 till och med 7 januari 2021.

Senast uppdaterad