Anslag, 21 december

Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora

Direktionens protokoll 20201211 §108-109PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 21 december 2020 till och med 11 januari 2021.

Senast uppdaterad