Anslag, 8 februari

Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora

Direktionens protokoll 20210129 §1-10PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 8 februari 2021 till och med 29 mars 2021.

Senast uppdaterad