Anslag, 26 februari

Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora

Direktionens protokoll 20210226 §11PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 26 februari 2021 till och med 19 mars 2021.

Senast uppdaterad