Anslag, 10 mars

Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora

Direktionens protokoll 20210226 §12-20PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 mars 2021 till och med 30 mars 2021.

Senast uppdaterad