Anslag, 7 april

Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora

Direktionens protokoll 20210326 §21-39PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 7 april till och med 28 april 2021.

Senast uppdaterad