Anslag, 28 april

Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora

Direktionens protokoll 20210423 §40-62PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 28 april till och med 19 maj 2021.

Senast uppdaterad