Kungörelse, om utställning av förslag till Avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Kommun

Av miljöbalken framgår att för varje kommun ska finnas en avfallsplan.

Rubricerat förslag kommer att ställas ut inför samråd. På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna digitalt att ladda ned här nedan:

Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Ett nytt fokusområde är att stärka arbetet med att förebygga avfall och möjligheten att lämna saker tilll återbruk. Avfallsplanen har tagits fram i samverkan mellan Samhällsbyggnad Bergslagens förbund och förvaltning och gäller för perioden 2022 - 2026.

Förslaget med bilagor, inklusive MKB, finns under 7 juli-20 aug tillgängligt på respektive kommuns hemsida.
Eventuella invändningar/synpunkter mot förslaget ska insändas skriftligen till: Forbund@sbbergslagen.se och vara Samhällsbyggnadsförbundet tillhanda senast 27 augusti 2021.
Märkes med Avfallsplan 2022 SBB2021-071.

Senast uppdaterad