Anslag, 28 april

Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora

Direktionens protokoll 20220422 §47-63 Öppnas i nytt fönster.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 28 april 2022 till och med 19 maj 2022

Senast uppdaterad