Anslag, 21 juni

Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora

Direktionens protokoll 20220610 §64-83 Öppnas i nytt fönster.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 20 juni 2022 till och med 12 juli 2022

Senast uppdaterad