Kungörelse om flyttat och skrotat fordon

Inom Samhällsbyggnad Bergslagens fyra medlemskommuner (Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg och Nora kommun) kan felaktigt uppställda fordon flyttas med stöd av lagen och förordningen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Följande fordon har bedömts som fordonsvrak och därmed flyttats omedelbart till skrot, fordonet tillfaller då Samhällsbyggnad Bergslagen omgående och fordonet har därefter skrotats

Skrotade fordon

Skrotade fordon, fabrikat och uppställningsplats

Anslaget datum

Registrerings-nummer

Fordons-fabrikat

Ursprunglig uppställningsplats

22.11.18

BKD896

Volkswagen

Pilvägen, Guldsmedshyttan Lindesberg

22.11.18


HEG502


Toyota


Curlinggatan, Lindesberg

22.11.18

HBU421

Audi

Vändslinga Riksväg 50, Lindesberg

22.11.18

TYY488

Volvo


Storå station, Lindesberg

22.11.18


UES262


Volkswagen


Banvägen Lindesberg

22.11.18

UAD566


Volvo

Storå station, Lindesberg

22.11.18

DJP972


Skoda


Gruvfogdegatan, Kopparberg, Ljusnarsberg

22.11.18

JEX616

Renault

Mossgruvan, Ljusnarsberg

22.11.18

RJT171

Mazda

Riksväg 205, Ljusnarsberg

22.11.18


TCK999

Ford

Repslagarvägen, Kopparberg, Ljusnarsberg

22.11.18

XLO057

Volvo

Stockbacken, Kopparberg

Ljusnarsberg

22.11.18

Okänd

Husvagn

Mossgruvan, Ljusnarsberg

22.11.18

Okänd

Husvagn

Mossgruvan, Ljusnarsberg

22.11.18

HEA479

Husvagn

Bredsjö miljöstation, Hällefors

22.11.18

KJW761

Ford

Köpmansvägen, Hällefors

22.11.18

RWZ752

SAAB

Riksväg 63, Hällefors

22.11.18

UPN074


Peugeot


Wigelllevägen, Hällefors

22.11.18

WNW313

Citroen

Heimdalsvägen, Hällefor

22.11.18


Okänd


Husvagn


Krokbornsheden, Hällefors

22.11.18

9082HHN

Renault

Svartälvsgatan, Nora

22.11.18

BWJ419

Polarvagnen, Husvagn

Fibbetorp naturreservat, Nora

22.11.18

RJZ933

Volvo

Storgatan/Parkgatan Nora

22.11.18

RXZ224

Volkswagen

Sinderstigen Järnboås, Nora

22.11.18

SGF729

Mitsubishi

stickväg-Riksväg 244, Nora

22.11.18

SKR783

Volvo

Bergslagsgatan, Nora

22.11.18

SPL108

Volvo

Svartälvsgatan, Nora

22.11.18

WNB522

Peugeot

Parkgatan, Nora

Senast uppdaterad