Underättelse om förslag till detaljplan

Detaljplan för Hästen12 m.fl. (Kristinaskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen , Simon Ljunggren, planarkitekt

Underrättelse om förslag till detaljplan

Detaljplan för Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun.

Granskning av planen pågår mellan 9 juli – 4 september 2020.

Handlingarna finns att tillgå på biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A, samt på Stadsbyggnadskontoret, Kungsgatan 41 i Lindesberg. De kommer även att finnas på www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt senast 4 september 2020. Synpunkterna skickas antingen med e-post eller fysiskt till nedanstående adresser:

Synpunkter ska innehålla namn och adress. Ange också ”Diarienummer: S-2017-477”.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 juli till och med 4 september 2020.

Senast uppdaterad