Barn- och utbildningsnämnden 14 september 2020 §§78-80 (sekretess)

Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa sekreterare

Protokoll som justerats 14 september  

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 september 2020 till och med 6 oktober 2020.

Senast uppdaterad