Kommunstyrelsen 27 oktober 2020

Kommunstyrelsen, Ebba Jansson, sekreterare

Protokoll som justerats 6 november 2020PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 6 november 2020 till och med 28 november 2020.

Senast uppdaterad