Socialnämndens arbetsutskott 7 januari §§ 241-245

Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll 7 januari 2021 § 241-245

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 7 januari till och med 29 januari 2021.

Senast uppdaterad