Socialnämndens arbetsutskott 07 januari §§ 246-262

Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll 07 januari 2021 § 246-262

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 januari till och med 2 februari 2021.

Senast uppdaterad