Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 februari 2021

Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 4 februari 2021 § 9

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  5 februari till och med 27 februari 2021.

Senast uppdaterad