Kommunstyrelsen 27 januari 2021

Kommunstyrelsen, Ebba Jansson, sekreterare

Protokoll som justerats 3 februari 20201PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 5 februari 2021 till och med 1 mars 2021.

Senast uppdaterad