Socialnämndens arbetsutskott 11 februari §§ 280-283

Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll 11 februari 2021 § 280-283

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 februari till och med 6 mars 2021.

Senast uppdaterad