Barn- och utbildningsnämnden 8 februari 2021 §15-26

Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa sekreterare

Protokoll som justerats 18 januariPDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 februari 2021 till och med 11 mars 2021.

Senast uppdaterad