Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 17 februari 2021

Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 17 januari 2021 § 10PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  18 januari till och med 12 mars 2021.

Senast uppdaterad