Socialnämndens arbetsutskott 19 februari §§ 42-57

Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll 19 februari 2021 § 42-57

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 februari till och med 13 mars 2021.

Senast uppdaterad