Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - 18 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Annika Lundin sekreterare

Protokoll som justerats 23 mars 2021 §§ 47-64PDF

Protokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Vid eventuella frågor eller för att ta del av protokoll, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen per e-post eller ring växelns telefonnummer 0581-810 00.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 mars 2021 till och med 18 april 2021.

Senast uppdaterad