Socialnämndens arbetsutskott 24 mars § 77

Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll 24 mars 2021 § 77

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 mars till och med 16 april 2021.

Senast uppdaterad