Socialnämnden 18 mars 2021 § 37-45, 47-49

Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 26 mars 2021 § 37-45, 47-49PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 26 mars 2021 till och med 17 april 2021.

Senast uppdaterad