Socialnämnden 26 mars 2021 § 50-51 (sekretess)

Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 26 mars 2021 § 50-51

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 26 mars 2021 till och med 17 april 2021.

Senast uppdaterad