Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 25 mars 2021

Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 29 mars 2021 § 11-12PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 30 mars till och med 21 april 2021.

Senast uppdaterad